POPRAD
šanca pre všetkých

Drahí Popradčania,
12 mesiacov sme tímovo pracovali, stretávali sa, radili s odborníkmi a počúvali vás v uliciach nášho mesta. Dnes vám predstavujeme PLÁN POPRAD, ktorý obsahuje reálne projekty ako pomôcť nášmu mestu a náš tím.

10.000 z vás nám už podporu vyjadrilo, 7.000 priamo podpisom pod naše petície a 3.000 prostredníctvom sociálnych sietí a elektronických médií. Práve energia, podpora a nápady od vás je to, čo nás celý čas posúva ďalej. Dnes cítime, že v Poprade máme historicky najväčšiu šancu posunúť aj naše mesto.

Zobraziť PLÁN POPRAD

Urobme spoločne z Popradu mesto,
ktoré dáva šancu nám všetkým.

Prečo
chcem byť

PRIMÁTOR

Keď sa pozriem okolo seba, vidím, ako moje obľúbené mesto mení svoju tvár, čo mení aj charakter života v ňom.

Ľudia odchádzajú za prácou alebo do škôl do Bratislavy, Žiliny, Banskej Bystrice, Košíc prípadne za hranice našej krajiny. Opúšťajú svoje rodiny a často sa už do nášho mesta nevrátia. Buď hľadajú atraktívne štúdijné odbory alebo prácu s vyššou mzdou.

Prečo nie sú v Poprade odborné školy a fakulty, ktoré dajú naším deťom podobné príležitosti ako sú tie v iných mestách? Prečo sa ani nepokúšame s tým niečo spraviť?

Chcem, aby v Poprade vznikli nové fakulty a pracoviská, ktoré naším deťom poskytnú kvalitné vzdelanie. Spolu so študentmi prídu aj nové nápady, firmy a zamestnávatelia. Chcem sa zásadne spolupodieľať na vytváraní nových pracovných miest priamo v Poprade a okolí.

Práca a bývanie ovplyvňujú rozhodovanie ľudí o tom, či zostanú  v našom meste. Zabezpečiť si dnes bývanie v Poprade je luxus.

Chcem podporiť výstavbu, aktívne vytvárať nové domovy aj prostredníctvom mestských nájomných bytov, ale nie bezhlavo, zahusťovaním každej voľnej plochy. Parkovanie, dostatok zelene a parkov je už teraz veľký problém, nepokazme to ešte viac.

Za posledných 10 rokov je nás takmer o 5000 občanov mesta  Poprad menej.

Mojím zámerom je zastaviť dlhodobý negatívny trend odchodu ľudí z Popradu. Pousilujme sa o to, aby sme mali v našom meste také podmienky, ktoré nám umožnia viesť plnohodnotný život v pracovnej aj mimopracovnej oblasti a to v rôznych obdobiach života.

V športe podporujme viacero odvetví, nie len áčkovú kategóriu  a všetky vekové kategórie, vrátane našich najmladších.

Jednou z mojich priorít v oblasti rozvoja mestského športu je podpora všetkých jeho odvetví, či už je to hokej, futbal, tenis, atletika, basketbal, volejbal, karate, lyžovanie ale aj mnohé iné.

Prečo sa to na opačnej strane Tatier, v meste Zakopané,  len tak hemží turistami?

Som presvedčený, že najviac sme hrdí na naše Tatry. Mesto Poprad musí oveľa viac a aktívnejšie využívať svoju polohu a dar, ktorý tu máme v podobe našej národnej hrdosti.

Inšpirujme sa, počúvajme navzájom
a poctivou spoločnou prácou prídu aj výsledky.

Inšpirujme sa, počúvajme navzájom a poctivou
spoločnou prácou prídu aj výsledky.

Peter

DUJAVA

Drahí Popradčania,
v tomto roku to bude 41 rokov, ktoré som prežil v našom meste. Som rovnako ako aj Vy, občanom Popradu. Narodili sa tu moje deti, je mojím domovom, pracoviskom a miestom, kde trávim voľný čas s rodinou či priateľmi. Mám rád toto mesto najmä kvôli ľuďom, ktorí ho robia takým, akým je.

Keď sa však pozriem okolo seba, vidím, ako moje obľúbené mesto mení svoju tvár, čo mení aj charakter života v ňom.

Aktuality

Z POPRADU

Kontakt

Ak sa ma chcete niečo opýtať, alebo máte akékoľvek nápady a postrehy, prosím, napíšte mi:

peter@peterdujava.sk

Zostaňme v kontakte

Budem rád ak sa pridáte. Na Váš email Vám vždy pošlem všetky aktuality z kampane ako prvým.